Verx OÜRakvere, Vabriku 7tel 322 3854, faks 322 3854verx@verx.ee
V E R X Soojus igasse kodusse, vesi igasse torusse
Esileht
Thermia soojuspumbad
Tutvustus
Teenused
• Projekteerimine ja energiamärgis
• Katlamajad ja soojussõlmed
• Keskküttesüsteemid
• Veevarustus-ja kanalisatsioon
• Üldehitus
Objektid
Kontakt
Viited
Galerii

1. Eelisoleeritud soojustrasside rekonstrueerimine ja ehitus

 • Oleme terastorudest eelisoleeritud soojustrasse peatöövõtjana rajanud alates 1996 aastast. Kaevetöid teostavad meie tublid partnerid ning meie teostada jäävad keevitustööd ning jätkukohtade isoleerimised ning surveproovid. Kuni 2006 aastani kasutasime ABB (hiljem Alstom Power) tehnoloogiat, viimastel aastatel oleme kasutanud Logstor torusüsteeme.
 • Samuti oleme soojustrasse rajanud plasttorudest, kasutades selleks firma Uponor kasuktorusid Ecoflex.

2. Põrandaküttesüsteemid

 • Projekteerime, paigaldame ja käivitame kõik enda ehitatud põrandaküttesüsteemid. Varustame objekti kõikide vajalike seadmetega ja reguleerautomaatikaga. Kaablite paigalduse jätame tavaliselt Tellija organiseerida, kuid anname igakülgset nõu õigeks kaabelduse teostamiseks.

3. Radiaatorküttesüsteemid

 • Projekteerime, rekonstrueerime ja ehitame radiaatorküttesüsteeme.

4. Puhurküttesüsteemid ja õhkkardinad

 • Projekteerime ja paigaldame puhurküttesüsteeme ja õhkkardinaid nii kauplustele, töökodadele, garaazidele kui ka suurtele tööstushoonetele.

5. Keskküttesüsteemide tasakaalustamine.

Keskküttesüsteemide tasakaalustamine

Tegeleme keskküttesüsteemide tasakaalustamisega alates 1996 aastast. Oleme keskküttesüsteeme tasakaalustanud Kundas, Jõhvis, Tallinnas ja Rakveres. Valdavalt on need olnud kolme, nelja ja viie korruselised elamud. Uute süsteemide tasakaalustamine läheb reeglina muretult ning sellel ma pikemalt ei peatu. Rohkem probleeme on vanade nõukogude aegsete korrusmajade küttesüsteemidega ning allpool sellest pisut pikemalt.

Milleks tasakaalustada?

Tasakaalustamata küttesüsteem raiskab liialt energiat, kuna osad tarbijad on  alaköetud ning reguleerides nende korterite järgi kogu maja kütteveetemperatuuri, kütame jällegi paljusid kortereid üle. On teada, et küttes ruume 1ºC võrra rohkem vajalikust, suurenevad küttekulud ca 5% või rohkemgi.

Miks küttevesi jaguneb ebaühtlaselt?

Küttevesi jaguneb küttekehade vahel ebaühtlaselt, kuna vesi voolab väiksema takistusega "teed" mööda. Praktikas tähendab see seda, et maja nurga korterite küttekehadeni kvaliteetset soojust ei jõua. Küttesüsteemi tasakaalustamise eesmärk ongi jagada ringlev küttevee kogus kõikide keskküttepüstikute vahel "õiglaselt".

Kuidas tasakaalustatakse?

Vanemate elamute keskküttesüsteemide tasakaalustamine on pikaajaline protsess ja võib kesta rohkem kui üks aasta. 

 1. Esmalt paigaldame kõikidele püstikutele tasakaalustusventiilid. Reeglina tegeleme selle tööga suvel. Tavaliselt tuleb tasakaalustus-ventiil paigaldada ühe mõõdu võrra väiksem püstiku diameetrist. Näiteks viie korruselisel nelja trepikojaga tüüpmajal on 36 keskküttepüstikut (s.h. koridorid).
 2. Järgmisena palume elamu esindajal viia majas läbi küttesüsteemi ülevaatus ning fikseerida tegelik olukord. Tavaliselt saavad selle töö käigus kõik maja elanikud postkasti oma korteri plaani, kuhu palutakse kirjutada kõikide tubade kaupa radiaatorite andmed (malm või alumiiniumradiaatorite korral ribide arv; plekkradiaatorite korral radiaatori kõrgus, pikkus ja paksus).
 3. Seejärel analüüsime saadud andmeid, võrdleme projektijärgsetega, korrigeerime enda kogemusi arvesse võttes ning arvutame välja vajalikud veevooluhulgad igale püstikule.
 4. Talvel, kui välistemperatuur näitab miinuskraade, viime läbi tasakaalustamise. Vastavalt paigaldatud ventiilide margile ja tasakaalustamise meetodile kasutame kas ühte või kahte spetsiaalset CBI ja/või COMAP mõõteaparaati. Töö viime läbi 2-4 inimesega.
 5. Peale tasakaalustamist esitame maja esindajale tasakaalustamise raporti, kuhu on märgitud andmed kõikide püstikute kohta ning soovitused, kui midagi tuleks kindlasti muuta (pump asendada vms).
 6. Tihtilugu leidub igas majas paar püstikut, kuhu ei ole võimalik vajalikku ringlevat veekogust tasakaalustamisega saavutada. Need püstikud võtame hiljem põhjalikuma vaatluse alla ja käime läbi kõik vastavad  korterid. Kogemuste põhjal oskame juba ära tunda kolmekäiguventiilid mis takistavad kogu püstiku veeringlust. Tavaliselt piisab selle õigesse asendisse seadmisest, kuid vajadusel eemaldame või vahetame selle. Harvad ei ole ka juhused, kus püstiku sisselõige peatorustikku on teostatud lohakalt või ringlust takistavad õhukotid.
 7. Tellija soovil või kui tasakaalustamise õnnestumine on kahtluse all, teostame püstikute järelkontrolli. Selleks mõõdame kõikide püstikute tagasijooksude temperatuurid ning analüüsides saadud andmeid saame langetada lõpliku otsuse. Põhimõtteks on, et kui kõikide püstikute tagasijooksude temperatuurid on võrdsed, on tasakaalustamine õnnestunud!

Mida saavutatakse?

Saavutatakse ühtlasem sisetemperatuur korterites ning kuni 20%-ne soojusenergia kokkuhoid. Samuti on nüüd tänu sellele tööle kõikidel püstikutel uued sulgkraanid ning keskkütteavariide korral on võimalik operatiivselt sulgeda ainult vajalik küttesüsteemi püstik. Samuti pole vähetähtis endiste alaköetud korterite elanike rahulolu! Julget pealehakkamist!

Kuido Kond
Soojustehnik
kuido@verx.ee

6. Keskküttesüsteemide pesu

 • Lõpetasime 2006 aastal traditsioonilise kompressoriga survepesu teostamise ja alates 2007 aastast teostame küttesüsteemide pesu keemiliselt. Selleks kasutame kemikaali PEITTEX.

7. Plaatsoojusvahetite ja kiirboilerite (vesi-vesi) keemiline pesu.

 • Antud töö hõlmab peamiselt korruselamute soojussõlmedes paiknevaid kaasaegseid sooja tarbevee tootmiseks mõeldud soojusvahetite ja ka Nõukogude päritolu kiirboilerite keemilist puhastamist katlakivist. Keemiliseks pesuks kasutame spetsiaalset tehnoloogiat ja pesuainet Alpha-Phos.
•    Esileht   •   Thermia soojuspumbad   •   Tutvustus   •   Teenused   •   Objektid   •   Kontakt   •   Viited   •   Galerii   •