Verx OÜRakvere, Vabriku 7tel 322 3854, faks 322 3854verx@verx.ee
V E R X Soojus igasse kodusse, vesi igasse torusse
Esileht
Thermia soojuspumbad
Tutvustus
Teenused
• Projekteerimine ja energiamärgis
• Katlamajad ja soojussõlmed
• Keskküttesüsteemid
• Veevarustus-ja kanalisatsioon
• Üldehitus
Objektid
Kontakt
Viited
Galerii

1. Hoonesisesed veevarustuse süsteemid 

  • Paigaldame vastavalt projektidele või meie poolt koostatud tehnilistele lahendustele kogu hoonesisese veetorustiku nii külmale, soojale kui ka soojavee ringlusele. Põhiliselt kasutame nn. alupex toru (Uponori Unipipe ja Wavini Tigris Alupex), kuid ka muid torusid (Wirsbo pex, tsingitud terastoru jne).

2. Hoonesisesed kanalisatsiooni-ja sadeveesüsteemid

  • Paigaldame vastavalt projektidele või meie poolt koostatud tehnilistele lahendustele kogu hoonesisese kanalisatsiooni ja sadeveetorustiku nii PVC, kui soovi korral ka malmtorudest.

3. Hoonesisesed tulekustutussüsteemid

  • Paigaldame vastavalt projektidele hoonesisesed tuletõrjetorustikud ja tuletõrjevoolikukapid.

4. Veemõõtjad 

  • Paigaldame ja soovi korral korraldame veemõõtjate taatlemise.
  • Ühendame veearvestid kauglugemissüsteemi.
•    Esileht   •   Thermia soojuspumbad   •   Tutvustus   •   Teenused   •   Objektid   •   Kontakt   •   Viited   •   Galerii   •